Lojistik Hizmetleri

Lojistik Hizmetleri

Lojistik faaliyet; hammaddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar, ürünlerin, hizmetlerin ve bilgi akışının, en etkin ve verimli bir şekilde her iki yöne doğru hareketinin ve depolanmasının, planlandığı, uygulandığı ve kontrol edildiği tedarik zinciri süreci aşaması olarak tanımlanmaktadır.

Rekabet edilebilir bir malın veya hizmetin üretimi; dünya fiyatları ile en ucuz hammadenin tedarik edilmesi, en hızlı, en az fireyle ve en ucuz olarak taşınması, en az maliyetle ve en kısa sürede depolanması, zamanında üretim bandına girmesi, mamul ürünün en az stok maliyeti ile depolanması, tüketileceği ülkenin normlarına ve taşımaya uygun olarak paketlenmesi, en uygun taşıma aracı ve yolu ile, en hızlı, en ucuz ve sıfır fire ile taşınması, en geniş teminatla ve en az primle sigortasının yapılması, en uygun ülke ve limandan gümrüklemesinin yapılması, vb. işlem sürecini kapsamaktadır.

Bu global sürecin içersinde; üretim ve dağıtım depolamasında, uluslararası tanınabilirlik sağlamaya yönelik etiketlenmesi, geri dönüşümlü malzeme kullanılarak çevre normlarına uygun paketlenmesi, zincirin bütün halkalarının aynı ara yüzden bilgisayar ağ sistemi ile işlem yapabilmesi ve elektronik veri aktarabilmesi, vb. gibi daha detay iş süreçlerinin de rekabet koşullarında avantaj sağlayacak şekilde tamamlanması gerekir.

warehouse