Hakkımızda

Hakkımızda

SEGA LOJİSTİK SINIRSIZ HİZMET

SEGA LOJİSTİK , dünya'ya açılan kapınız

MİSYONUMUZ

SEGA LOJİSTİK ailesi olarak birlikte çalıştığımız firmalara deneyimli ve uzman kadrosu ile güncel bilgi ve teknoloji kullanarak, müşteri memnuniyeti sağlamak misyonumuz olup, lojistik işlemlerini de gümrük müşavirliği bünyesinde başlatarak sektörde öncü ve beklentileri karşılayan bir yapı olmayı hedefliyoruz.

VİZYONUMUZ

Kaliteyi, etik değerleri, eğitimli personeli, şeffaflık, hızlı ve hatasız işlemlerle insana saygı ve çözüm ortağı kimliğiyle takip edilen gümrük mevzuatlarla, güncel bilgi ile profesyonel müşavirlik ve lojistik hizmetleri sunmaktadır.

KURUMSAL İLKELERİMİZ

 • SEGA LOJİSTİK’de çalışmak;

  Etkili iletişime dayalı, yeniliklere açık, insiyatif kullanan ve kurumsal işlemleri gerçekleştiren, etkin çözümler üreten değer olgusudur.

 • Sektörel gelişmeler,

  ilgili kurumlar izlenerek değerlendirilmekte, Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu bütün uluslararası anlaşmalar ve mevzuatlar da takip edilerek titizlikle uygulamaktadır.

 • Şeffaflık,

  Güvenilirlik ve tarafsızlık önceliklerimiz olup iş etiğini kurum kültürü haline getirerek sunmaktır.

ÇEVRE POLİTİKALARIMIZ

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için, tüm çevre yasaları ve yönetmeliklerine uyarak çevre etkilerini kontrol altında tutmak ve etkilerini azaltarak çevre performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilinci gerçekleştirerek, gelecek kuşaklara yaşanılabilir temiz bir çevre bırakmaktır.

 •  Çevre ile ilgili tüm yasal gereklilikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak, sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak
 • Ofis yatırımlarında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak.
 • Tüm atıklarımızı minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek, mümkün olduğunca geri kazanmayı, geri kazanımı olmayan atıklarımızı çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmeyi, ettirmeyi böylece çevre üzerindeki etkilerini azaltmak.
 • Çalışanlarımıza, tedarikçi ve taşeronlarımıza çevre ile ilgili eğitimler vererek onları çevre konusunda bilinçlendirmek.
 •  Çevresel performansımızın artması yönünde çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek.
 • Bu amaç ve hedeflere ulaşmak için periyodik olarak gözden geçirmeleri taahhüt eder.

İSG POLİTİKASI

"ÖNCE SAĞLIK VE GÜVENLİK" ilkesini esas alarak en üst düzey kalitede faaliyetlerini yürütürken, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için firmamız aşağıdaki hususların sağlanmasını ve sürdürülmesini taahhüt eder;

 •  Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak;
 •  İSG konularında sürekli iyileştirme sağlamak;
 •  Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat, idari düzenlemelere ve üyesi olunan kuruluşların kurallarına riayet etmek;
 •  Hem doğrudan şirket personelinin hem de faydalanılan taşeron çalışanlarının bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek;
 •  Şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için İSG Politikası’nı periyodik olarak gözden geçirmek;
 • İş Sağlığı ve Güvenliği'nin sürekli gelişimini sağlamak amacıyla  kamu,özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak,

KALİTE POLİTİKALARIMIZ

SEGA LOJİSTİK

 •  Müşterilerine kaliteli hizmet sunmayı,
 •  Kalite Yönetim Sistemine uygun çalışmayı,
 •  Tüm faaliyetlerinde ahlak kurallarına uymayı ve dürüst olmayı,
 • Müşterilerin memnuniyetini sağlamayı
 • Tüm çalışanların katılımıyla sistemi sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi
 •  Sektöründe yeniliklerde öncü olmayı,

TAAHHÜT ETMEKTEDİR.